Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden ten behoeve van de leden van de vereniging AGF Detailhandel gedeponeerd bij de arrondissements-rechtbank te ‘s-Gravenhage onder inschrijfnummer 79/2001.
Indien u een bestelling bij ons plaatst, gaat u akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden zoals wij die hanteren. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden.